Joanna Fabisiak, poseł, wybory 2015
Aktualności

125-lecie Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych

5 grudnia br. w Sejmie została uroczyście otwarta wystawa poświęcona 125-leciu Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych. Patronat nad wystawą objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.

Polskie Sokolstwo jest ruchem sportowo-patriotycznym, który powstał w Polsce po upadku Powstania Styczniowego i szybko , bo już w 1887 r., trafił do Stanów Zjednoczonych. Miał proste, klarowne cele. Przygotować młodzież do walki o niepodległość na czas, gdy taka walka będzie możliwa. Maksyma przewodnia „W zdrowym ciele zdrowy duch” wyznaczała program pracy. Rywalizacja sportowa i związana z nią dyscyplina treningu wyrabiały tężyznę fizyczną, ale również wytrwałość na trudy i przeciwności. Kształtowała postawy współpracy i solidarności grupowej.

Obecne działania polskich Sokołów to konsekwentna walka o podtrzymanie polskości w sercach i umysłach kolejnych pokoleń. Liczne grupy sportowe, zespoły artystyczne, różnorodne programy kulturalne przyciągają młodych, którzy w sokolstwie natrafiają na ślady przodków i często tą właśnie drogą odkrywają swoje korzenie.

W godzinach popołudniowych w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” odbyła się konferencja poświęcona 125-leciu Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych.

Na ręce Pana Prezydenta Tymothy Kuzmy pragnę złożyć podziękowania i życzenia dla wszystkich członków Polish Falcons of America za 125 lat służby Polsce i Polakom. Wśród wielu najlepszych i najserdeczniejszych życzeń jakie przekazuję jedno wybija się na pierwsze miejsce. Jest to życzenie dalszego trwania i rozwoju.
Podziękowania składam wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia wystawy. Przede wszystkim dziękuję Pani Marszałek Ewie Kopacz za objęcie patronatem wystawy i zaproszenie jej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Panu Prezesowi Longinowi Komołowskiemu za osobiste zaangażowanie w przygotowanie uroczystych obchodów Jubileuszu PFA. Wielkie podziękowania składam Panu Davidowi Motakowi, z którym na co dzień współpracowałam w staraniach o spisanie zbiorów archiwalnych, a potem organizacji wystawy. Pan Motak jest projektantem i redaktorem plansz wystawowych. Bez jego zaangażowania wystawa ta nie ujrzałaby światła dziennego.

Może Ci się podobać

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź