Joanna Fabisiak, poseł, wybory 2015
Aktualności

2nd EUROPEAN ENCOUNTERS – Bruksela 2013

W październiku bieżącego roku odbyły się drugie Spotkanie Młodych – EUROPEAN ENCOUNTERS. Miałam uczestniczyć w tym wydarzeniu, lecz wielość obowiązków mi to uniemożliwiła.

Poniżej zamieszczam treść listu, który przekazałam organizatorom.

Pierwsze Spotkanie Młodych zostało zorganizowane w Wiecznym Mieście w 2008 roku. Było skierowane przede wszystkim do młodych, aktywnych społecznie katolików z całego świata, rówieśników Pontyfikatu Jana Pawła II. Treścią tego spotkania było rozważanie nauczania polskiego Papieża, w szczególności zaś części dotyczącej budowania cywilizacji miłości w życiu codziennym. 2nd EUROPEAN ENCOUNTERS zorganizowane w Brukseli, chwilę po wyborze papieża Franciszka, a tuż przed kanonizacją Jana Pawła II pozwala zespolić obie płaszczyzny: miłość miłosierną i postawę ascetyzmu i duchowego ubóstwa wobec pochłaniającego świat konsumpcjonizmu.

Pontyfikat Jana Pawła II był naznaczony nauczaniem na temat miłości Boga do człowieka. Miłosierdzie było dla Jana Pawła II kluczem do poznania Boga i doświadczenia jego obecności w życiu. Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu zachęca do bycia otwartym na potrzeby ludzi ubogich oraz samemu dążyć do wewnętrznego ogołocenia z przywiązań do rzeczy materialnych i doczesnych.

Życzę Wszystkim uczestnikom, aby to spotkanie ludzi różnych zawodów, kształtowanych przez odmienne warunki kulturowe, których łączy jednak wiara i przywiązanie do chrześcijańskich zasad, było okazją do zawiązania wspólnoty między młodą inteligencją, próbującą nadać światu religijny i duchowy wymiar. Jestem głęboko przekonana, że Spotkanie Młodych w Brukseli zainspiruje do samorozwoju i pogłębienia wiary, czego znakiem stanie się bycie świadkiem Jezusa Chrystusa, w świecie w którym żyjemy. Serdecznie pozdrawiam i kieruję podziękowania za organizację tego spotkania do Elizabeth de Séjournet i Jolanty Mycielskiej oraz Organizatorów. Jednocześnie już dzisiaj pragnę przekazać informację, że na kolejne Spotkanie mamy zaproszenie do Paryża.

Plik do pobrania: 2EE

Może Ci się podobać

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź