III. Pozaparlamentarna aktywność obywatelska i poselska

III. Pozaparlamentarna aktywność obywatelska i poselska

Przed 22 laty założyłam Fundację „Świat na TAK”, która do dziś pomaga młodzieży i przygotowuje ją do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

Fundacja realizuje niżej wymienione programy:
•    Program Młodzieżowy wolontariat – 6900 uczniów szkolnych Klubów Ośmiu, w Polsce, każdego dnia pieszy z pomocą potrzebującym,
•    Program Pogotowie Naukowe – bezpłatne korepetycje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów szkół warszawskich,
•    XXI Samorządowy Konkurs Nastolatków Ośmiu Wspaniałych – każdego roku bierze w nim udział kilka tysięcy uczniów w całej Polsce. Celem konkursu jest promocja prospołecznych postaw wśród młodzieży,
•    XVII Integracyjny Bal Karnawałowy dla niepełnosprawnych – wzięło w nim udział 500 uczestników (250 osób z niepełnosprawnościami i tyle samo wolontariuszy, którzy towarzyszą kolegom z różnymi dysfunkcjami),
•    Projekt „Każdy inny, a jednak tacy sami” aktywizujący młodzież niepełnosprawną,
•    II Integracyjny „Bieg na Tak” dla osób z niepełnosprawnościami – wzięło
w nim udział ponad 700 uczestników,
•    Piknik „Uczta dla 5 tysięcy” promujący ideę niemarnowania żywności
w 2014 udział wzięło 2000 warszawiaków,
•    Konferencja „Jestem człowiekiem… i nic co ludzkie nie jest mi obce” dla 300 wolontariuszy i opiekunów Klubów Ośmiu.

Jestem pomysłodawcą i realizatorem siedmiu edycji Konkursu „Być Polakiem” dla dzieci i młodzieży polonijnej (uczestniczyło w nim 3500 uczniów z całego świata). Jego celem jest umacnianie tożsamości narodowej młodzieży polonijnej.

Jestem Ambasadorem Programu Mistrzowie Kodowania przeznaczonego dla uczniów, którzy uczą się programowania, i nauczycieli informatyki. Program zdobył dużą popularność i wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji.

Jestem Członkiem Rady Programowej TVP Polonia. Zabiegam o pozytywny wizerunek Polski i Polaków, dbałość rzetelne przedstawianie dokonań Polonii
i Polaków za granicą.

Jestem członkiem Mazowieckiej Kapituły Konkursu „Lodołamacze”, promującego przedsiębiorców i organizacje zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

 

I Praca w parlamencieII Praca biura poselskiegoIII Pozaparlamentarna aktywnośćIV Konferencje i WystawyV Odznaczenia