O mnie

Urodziłam się 7 lipca 1950 roku w Warszawie. W roku 1976 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją językoznawstwo. W roku 1986 roku ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe z zakresu „Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców”, a w 1991 także studia podyplomowe z zakresu „Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego”.

W latach 1976-1978 byłam asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1978 do 2006 pracowałam w Instytucie Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo byłam tam asystentem, a następnie wykładowcą. W latach 2002-2005 byłam także wicedyrektorem Instytutu „Polonicum”.

Od roku 1981 do roku 1984 byłam członkinią Prymasowskiej Rady Społecznej I kadencji. W latach 1990-2005 byłam radną samorządu Warszawy, m.in. wiceprzewodniczącą Rady Warszawy. Od roku 1997 do roku 2001 byłam posłem na Sejm III kadencji oraz przewodnicząca stałej podkomisji ds. młodzieży. Jako poseł uczestniczyłam aktywnie w pracach nad ustawami, m.in. o kredytach i pożyczkach studenckich, o kredytach na pierwsze mieszkanie, o zapobieganiu narkomanii, o ustroju Warszawy. Wspierałam starania o przekształcenie Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku 2005 zostałam wybrana na posła na Sejm V kadencji,a w 2007 roku Posłem na Sejm RP VI Kadencji. Zasiadałam w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz w Komisji Łączności z Polakami za Granicą.  W 2011 roku, dzięki zaufaniu Warszawiaków oraz Polaków na całym świecie po raz kolejny zostałam wybrana posłem na Sejm RP.

 

W latach 2006-2010 byłam przewodniczącą Rady Programowej TVP POLONIA. Do dziś jestem jej Członkiem.

Ważną częścią mojego życia była i jest działalność społeczna. Aby promować wśród młodzieży pozytywne zachowania i postawy, założyłam w 1998 roku Fundację „Świat na TAK”. W ramach działalności Fundacji zainicjowałam ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,wspierający ideę odpowiedzialności za siebie i innych oraz ideę bezinteresownej pomocy w formie wolontariatu. Stworzyłam też Kluby Ośmiu – Ruch Młodzieżowego Wolontariatu. Założyłam także Młodzieżową Agencję Informacyjną, która pomaga ludziom młodym w wyborze szkoły oraz zdobyciu pracy i mieszkania. Dla kultywowania zwyczajów narodowych i patriotyzmu wśród młodzieży mieszkającej poza granicami naszego kraju zorganizowałam dwa konkursy „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie” oraz „Być Polakiem”.

 

Jestem autorką Narodowej Strategii Wychowania oraz programu wychowawczego „Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym”.

Byłam organizatorką licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, m.in.„Świat wartości ludzi młodych”, „Młodzieżowy wolontariat w szkole i gminie”, „Młodzi wobec wyzwań współczesności”, „Rzymskie Spotkanie Młodych”.

 

Jestem mężatką, mam troje dzieci, trzy wnuczki i trzech wnuków. Lubię turystykę górską i rowerową, a także wieczory przy herbacie z rodziną i przyjaciółmi. Od czasów studenckich do dziś związana jestem z Duszpasterstwem Akademickim i Akademicką Wspólnotą Rodzin przy kościele św. Anny w Warszawie.