Joanna Fabisiak, poseł, wybory 2015
Aktualności

Konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”

10 listopada odbyła się w Senacie RP konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”. Na zaproszenie Pani Heleny Miziniak, Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych miałam zaszczyt w niej uczestniczyć.

Podczas konferencji głos zabrał podsekretarz stanu w MSZ Tomasz Orłowski, który mówił o głównych kierunkach polityki rządu wobec Polonii. A są nimi: wspieranie nauki języka polskiego, zapewnienie uczestnictwa w kulturze narodowej i budowaniu tożsamości, umacnianie organizacji polonijnych, wspieranie powrotu Polaków do kraju oraz rozwój wszechstronny kontaktów z Polską.

W „Deklaracji końcowej konferencji” można przeczytać: „Poza Polska pozostaje dzisiaj ogromna 20-milionowa część narodu polskiego. Pragniemy, aby dzisiejsza konferencja dała osobom decydującym o sprawach najważniejszych w Polsce, możliwość właściwej oceny obecnej sytuacji i była drogowskazem do prawdziwej i partnerskiej współpracy z Polonią i Polakami za granicą, a także do stworzenia niezbędnej wizji wspólnej egzystencji całego narodu polskiego, w kraju i poza jego granicami”.

Może Ci się podobać

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź