II Praca Biura Poselskiego na rzecz mieszkańców Warszawy

STATYSTYKI

203 dyżury poselskie,

815 przyjętych warszawiaków,

253 interwencje w sprawach mieszkańców w instytucjach rządowych i samorządowych

 

Poniżej przedstawiam przykłady spraw zgłaszanych podczas dyżurów przez osoby prywatne, grupy mieszkańców lub instytucje, których załatwienie rozwiązało istotne problemy zgłaszających się o pomoc.

Nieruchomości

Doprowadziłam do rozwiązań, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi:

 • do pozostawienia Szkoły Podstawowej nr 79 przy ul. Arkuszowej jako filii,
 • do przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do nowych, większych pomieszczeń przy ul. Wrzeciono 24,
 • do przeznaczenia budynku przy ul. Grębałowskiej na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • Skutecznie angażowałam się w wykup nieruchomości przy ul. Felińskiego 8, co pozwoliło na dalsze funkcjonowanie w tym miejscu przychodni zdrowia ZOZ Żoliborz i Dziennego Oddziału Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego.

„W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników SPZZLO Warszawa Żoliborz składam serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie Pani Poseł w działania prowadzone w celu utrzymania przychodni przy ul. Felińskiego 8.

Pozostawienie przychodni w zasobach SPZZLO Warszawa-Żoliborz było dla nas wszystkich sprawą priorytetową, ponieważ jej likwidacja przyczyniłaby się do zmniejszenia dostępności usług medycznych dla mieszkańców dzielnicy.”

Lek. Med. Małgorzata Zaława-Dąbrowska
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa
Żoliborz, 1 października 2012 r.

 • Inspirowałam powstanie na os. Ruda na Bielanach wieloprofilowej przychodni zdrowia. Pomogłam w zakupie nieruchomości oraz w uzyskaniu zezwolenia na budowę.
 • Pomogłam w uregulowaniu stanu prawnego Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrzenia rzemiosła przy ul. Łubinowej.

„Szanowna Pani Joanno,

w imieniu swoim i całego środowiska rzemieślników pracujących w Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrzenia rzemiosła chciałbym Pani serdecznie podziękować za niespotykane w obecnych czasach zaangażowanie w rozwiązanie naszego problemu. Dzięki Pani, my, nasze rodziny i współpracujący z nami rzemieślnicy utrzymaliśmy swoje miejsca pracy.”

Adam Ostrowski, Prezes Wojewódzkiej Hurtowni Zaopatrzenia Rzemiosła,
3 kwietnia 2014 r.

 • Pomogłam w rozwiązaniu problemu lokalowego Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa związanego z utrzymaniem pomieszczeń.
 • Doprowadziłam do polubownego załatwienia sprawy najmu lokalu użytkowego na Mokotowie przy ul. Puławskiej 35/2 zadłużonego przez Fundację Turystyki i Rehabilitacji Europejskiego Centrum Turystyki.

„Jesteśmy Pani niesłychanie wdzięczni, że mimo nawału prac w Sejmie RP, znalazła Pani czas na wzięcie udziału i wsparcie Fundacji w negocjacjach z Urzędem Skarbnika m.st. Warszawy.”

Barbara Wilczyńska
Prezes Zarządu Fundacji Turystyki i Rehabilitacji, 15 maja 2015 r.

 

Sprawy lokalowe, komunikacyjne

Pomogłam kilkudziesięciu rodzinom rozwiązać problemy mieszkaniowe, m.in.:

 • skutecznie interweniowałam w sprawie remontu mieszkania samotnej matki opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem,
 • wsparłam starszych Państwa w działaniach na rzecz otrzymania nowego mieszkania. Stare mieszkanie zostało zastawione bez ich wiedzy przez syna,
 • pomogłam matce z 3 dzieci, której w wyniku opieszałości urzędniczej nie przydzielano mieszkania. Moją wielokrotną interwencją doprowadziłam do pozytywnego zakończenia sprawy,

„Szanowna Pani Poseł,
chciałabym serdecznie podziękować za okazaną mi pomoc i zrozumienie oraz czas, który poświęciła mi Pani w jakże trudnym momencie mojego życia.
W sytuacji, kiedy byłam zrozpaczona i myślałam, że nikt nie może mi pomóc, Pani wyciągnęła do mnie pomocną dłoń i przywróciła mi Pani wiarę w ludzi i siebie.
Dzięki Pani pomocy ja i moi synowie zaczęliśmy w końcu normalnie żyć.
Jestem szczególnie wdzięczna za Pani otwartość na sprawy zwykłych ludzi, którzy zawsze mogą się do Pani zwrócić.
Bardzo cieszę się, że jest Pani naszym reprezentantem i mam nadzieję, że będzie to trwało jak najdłużej.”

Irena Wrzeszcz, 1 października 2015 r.

 • Pomogłam wychowankowi domu dziecka, który po jego opuszczeniu nie mógł zamieszkać w patologicznej rodzinie,
  Interweniowałam skutecznie w sprawie bezdomnej matki z dwójką dzieci, aby mogły mieć dach nad głową.

„Piszę do Pani, ponieważ chciałam bardzo bardzo Pani podziękować za to, że Pani pomaga mnie i moim dzieciom. Gdybym mogła nieba bym Pani i Pani pracownikom uchyliła. Większość ludzi traktuje bezdomnych jak najgorsze zło.”

Agnieszka W., 30 września 2013 r.

 • Występowałam o stworzenie bezpiecznego dojazdu i przejścia do Zespołu Szkół nr 114 w Wawrze przy ul. Alpejskiej 16.
  Interweniowałam w sprawie poprawy organizacji ruchu przy wyjeździe z ul. Dewajtis z ul. Marymoncką.

„Zarząd Dróg Miejskich, w odpowiedzi na Pani Interpelacje, uprzejmie informuje, że w biurze Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy został opracowany projekt sygnalizacji świetlnej, w którym dla sobót i niedziel wydłużono czas wyświetlania zielonego światła dla pojazdów wyjeżdżających z ulicy Dewajtis. Powyżej wspomniane programy sygnalizacji świetlnej zostały wdrożone w terenie przez konserwatora sygnalizacji w dniu  31.08.2015 r.”

Mirosław Kazubek, Z-ca Dyr. Zarządu Dróg Miejskich, 28 września 2015 r.

 • Poparłam starania Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych o umożliwienie dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14.

Sprawy Społeczne

 • Zabiegałam o:
  • Modernizację i budowę placów zabaw (np. przy ul. Starej Baśni),
  • Budowę siłowni na świeżym powietrzu dla dorosłych,
  • Remont przedszkoli i kompleksów sportowych (np. Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego).
 • Wspierałam program „Wiem co jem”, inspirowałam różnorodne działania na rzecz oszczędzania żywności.

Serdecznie dziękuje Pani Joannie Fabisiak za wsparcie i rozpowszechnienie idei nie marnowania żywności w Polsce. Dwa lata temu Pani Joanna zaprosiła mnie na konferencje Fundacji „Świat na Tak” gdzie miałam szanse porozmawiać z młodzieżą i nauczycielami na ten temat. Niespełna rok później na SGGW odbyło się wydarzenie „Uczta dla 5000” zorganizowane tylko dzięki zaangażowaniu i przekonaniu przez Panią Joannę, że warto wspierać ideę niemarnowania żywności.

Dominika Jarosz, Feeding the 5000 Global Campaigns Manager,
12 grudnia 2014 r.

 • Zabiegałam o zmianę uregulowań prawnych i warunków bytowych wyższych uczelni, np. Szkoła Główna Służby pożarniczej (uregulowania ustawowe), Akademia Wychowania Fizycznego im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego (budowa nowego stadionu lekkoatletycznego).
 • Interweniowałam w sprawie umorzenia kar nałożonych przez ZTM na osobę chorą psychicznie.

 

I Praca w parlamencieII Praca biura poselskiegoIII Pozaparlamentarna aktywnośćIV Konferencje i WystawyV Odznaczenia