Joanna Fabisiak, poseł, wybory 2015
Aktualności

Pytanie do Bogdana Zdrojewskiego

Zadałam pytanie bieżące Panu Ministrowi Kultury Bogdanowi Zdrojewskiemu dotyczące środków na Zamek Królewski. W odpowiedzi uzyskałam obietnicę o zwiększeniu dotacji na funkcjonowanie Zamku. Zachęcam do zapoznania się z tym pytaniem.

PYTANIE
Pytanie , będzie dotyczyło dotacji dla Zamku Królewskiego w Warszawie, niewątpliwie naszego dziedzictwa narodowego i placówki, która ma szczególną wartość historyczną, mimo że to nowy budynek, ale odbudowany przez całe społeczeństwo. Było takie powiedzenie, pan minister z pewnością je zna, że cały naród buduje zamek.

Mówię o tym i przypominam te fakty z przeszłości, dlatego że komercjalizacja tej właśnie placówki kultury byłaby rzeczą niedobrą. Tymczasem utrzymanie dotacji na poziomie roku 2009 grozi koniecznością skomercjalizowania różnych działań Zamku Królewskiego. Rada powiernicza trzykrotnie zwracała się do resortu z prośbą o uwzględnienie okoliczności, które wskazują na potrzebę zwiększenia tej dotacji. Jakie to okoliczności? Otóż pierwsza dotyczy zwiększenia powierzchni. Odbudowa Arkad Kubickiego i pałacu Pod Blachą to powiększenie powierzchni Zamku Królewskiego o 18%. Co to znaczy? Na jakie konkrety przekłada się te 18%? Prowadzona jest tam działalność kulturalna, a także działalność komercyjna, ale w ograniczonym zakresie z powodów, które przed chwilą podałam. Nie zarobek jest głównym celem istnienia i działania Zamku Królewskiego.

ODPOWIEDŹ

Polskie regalia, obszar materialny dziedzictwa narodowego należy do jednych z najważniejszych w moim obszarze aktywności. Zamek Królewski w Warszawie oczywiście znajduje się wśród tych priorytetów. Z tego też powodu postanowiłem objąć go szczególną opieką, zwłaszcza jeżeli chodzi o te inwestycje i te przedsięwzięcia, które były z różnych powodów niekontynuowane albo przerwane, albo zawieszone, albo znalazły się w pewnym impasie.

Dotyczyło to różnych kwestii. Przypomnę, że w momencie otrzymania przeze mnie teki ministra kultury przerwane były prace przy Arkadach Kubickiego, a prace związane z innym inwestycjami znalazły się w bardzo trudnym momencie. Arkady Kubickiego zostały oddane zgodnie z tym, co obiecałem. Ta złożona obietnica została zrealizowana bardzo sprawnie i szybko, a Arkady Kubickiego należą w tej chwili do obiektów niezwykle cennych, niezwykle chętnie odwiedzanych i posiadających swoją niezwykle dużą aktywność, jak pani poseł powiedziała, i komercyjną, i niekomercyjną, artystyczną. Arkady Kubickiego powiększyły obszar funkcjonalny i przestrzenny Zamku Królewskiego i przynoszą dochód w wysokości nieco ponad 2 mln zł rocznie, który pokrywa w całości, w 100%, te dodatkowe koszty, które są związane z nowym obszarem Arkad Kubickiego. Bardzo się z tego cieszę.

Doszedł do tego jeszcze jeden obiekt, otwarty troszeczkę wcześniej, czyli pałac Pod Blachą. Pałac wymaga rzeczywiście większych środków finansowych, zwiększonej dotacji. Tak też się stało, w ciągu ostatnich trzech lat dotacja na wydatki bieżące Zamku Królewskiego w Warszawie została zwiększona o prawie 6 mln zł. Oczywiście są to zwiększenia, które następują w czasie roku na zadania, które są wykazywane przez pana profesora Rottermunda, dyrektora zamku, i na specjalne zadania, które są stawiane przez resort, a resort także stawia zadania przed Zamkiem Królewskim, tak aby ta nasza perła, ten nasz szczególny adres był rzeczywiście godny i dobrze wyglądał.

Przypomnę, że rozpoczęliśmy także realizację jednego z projektów realizowanych z środków europejskich. Myślę o fasadzie Zamku Królewskiego, która będzie realizowana natychmiast po zakończonej prezydencji i po zakończonych opracowaniach oraz sporach konserwatorskich, jeśli chodzi o wygląd okien. Przygotowujemy także jeszcze jedno zadanie: odtworzenie ogrodów królewskich u podnóża Zamku Królewskiego. Jest to zadanie trudniejsze, bo nie mamy dostępu do Wisły. Mamy tam ciąg komunikacyjny, który ten piękny obszar nieco zdewastował, ale w tym obszarze, w którym możemy się poruszać, te ogrody zostaną odbudowane.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałbym także przypomnieć, że cztery lata temu zastałem Zamek Królewski także z kredytem na przerwane prace przy Arkadach Kubickiego. Chciałbym powiedzieć, że kredyty zostały spłacone w całości i zamek nie posiada w tej chwili żadnych zobowiązań, które musi regulować do końca tego roku lub które przechodzą na rok 2012. Mamy więc instytucję, która prowadzi inwestycje, która nie jest zadłużona i która otrzymała nowe obszary – przypomnę pałac Pod Blachą i Arkady Kubickiego – i prognozę, zgodnie z pani intencją, zwiększenia dotacji na rok 2012. Tę obietnicę składam także dziś.

Na zakończenie jeszcze dwie rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne. Oczywiście każda taka przestrzeń jest realizowana po to, żeby była tam prowadzona określona działalność, np. wystawiennicza. Chciałbym przypomnieć także, iż dzięki zaangażowaniu pana profesora udało mi się w bardzo newralgicznym momencie pozyskać zbiory pana Niewodniczańskiego o gigantycznej wartości, które zostały przekazane w formie darowizny Zamkowi Królewskiemu w Warszawie półtora roku temu.

Mamy więc taką sytuację, że pałac Pod Blachą otrzymał niezwykle wartościowe mapy, rękopisy, a także pieczęci królewskie, akty nadań miejskich, które będą pokazywane właśnie w tym pałacu i będą stanowiły niezwykłą atrakcję, jeżeli chodzi o najważniejsze elementy dziedzictwa materialnego państwa polskiego.

Jeszcze jedna rzecz jest bardzo istotna i ważna. Prowadzę politykę trzymania kosztów wszystkich instytucji muzealnych. Jeżeli przyjrzymy się dotacjom bieżącym w latach 2008-2011, zwrócimy uwagę na pewną prawidłowość, która została zbudowana ogromnym wysiłkiem moim, ale także dyrektorów tych instytucji. Dotacje bieżące prawie nie drgnęły, ale wydatki na inwestycje, różnego rodzaju zakupy, dodatkowe aktywności, pojawiły się i stanowią każdego roku kwotę ponad 50 mln zł dla tych instytucji muzealnych. Dotacja bieżąca i koszty stałe zostały wreszcie złapane w ryzy i mamy bardzo wysoką efektywność instytucji muzealnych, a z drugiej strony ci dyrektorzy, którzy wykazują się sporą aktywnością, posiadają inicjatywy, chcą poprawiać stan techniczny obiektów, otrzymują środki ekstra na konkretne zadania celowe, co stanowi oczywiście taką subdotację celową.

W przypadku Zamku Królewskiego w Warszawie mogę powiedzieć, że jest to instytucja wyróżniająca się na mapie Polski aktywnością, sprawnością, jakością, jak również frontem inwestycyjnym i pozyskiwanymi dobrami. Jest to instytucja niezwykle szanowana w Europie i na świecie. Nie ulega wątpliwości, że stanie się tak, że w roku 2012 dotacja dla Zamku Królewskiego w Warszawie zostanie znacząco powiększona. Dziękuję bardzo.

Może Ci się podobać

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź