Raport z pełnienia mandatu poselskiego w latach 2011 – 2015

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.

 Ślubowanie złożone w dniu 8 listopada 2011 r.

Szanowni Państwo, Mili Mieszkańcy Warszawy

Dobiega końca VII kadencja Sejmu RP, podczas której z woli Państwa, Mieszkańców Warszawy pełniłam mandat poselski. Chciałabym więc przedstawić sprawozdanie z pracy w parlamencie. Jednocześnie bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach 25 października br.

Joanna Fabisiak, poseł na Sejm

 

Kandydując do Parlamentu obiecałam:

 • że spotkam się z każdym, kto będzie tego potrzebował;
 • budowę obwodnic Warszawy, zagospodarowanie nabrzeża Wisły;
 • więcej pieniędzy dla miasta (ustawa „antyjanosikowa”, środki europejskie na rewitalizację);
 • wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły;
 • działanie na rzecz małych firm rodzinnych oraz przedsiębiorczości młodych;
 • zapewnienie ustawowego finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
 • zwiększenie finansowania badań naukowych;
 • zwiększenie autonomii programowej wyższych uczelni;
 • zapewnienie warunków dla innowacyjności;
 • poprawę warunków pracy i rozwoju młodych naukowców;
 • promocję godnego wizerunku Polski i Polaków za granicą;
 • troskę o polskie szkolnictwo na obczyźnie;
 • rekultywację terenów zdegradowanych przyrodniczo w celu utworzenia terenów sportowych i rekreacyjnych, np. Radiowo (w trakcie realizacji);
 • zapewnienie pełnej uznawalności praw polskich mniejszości narodowych (w trakcie realizacji).

 

Ze zobowiązań tych w znakomitej większości się wywiązałam. Realizacja pozostałych trwa.

Prezentując Państwu moją aktywność poselską przedstawiam ją w pięciu obszarach:

 1. Praca w Parlamencie
 2. Praca Biura Poselskiego
 3. Pozaparlamentarna aktywność obywatelska
 4. Organizacja Konferencji i Wystaw
 5. Otrzymane odznaczenia

 

I Praca w parlamencieII Praca biura poselskiegoIII Pozaparlamentarna aktywnośćIV Konferencje i WystawyV Odznaczenia