Joanna Fabisiak, poseł, wybory 2015
Aktualności Zdjęcia

Spotkanie Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

Spotkałam się z uczestnikami Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej. Uroczysta inauguracja odbyła się 25 czerwca 2013 r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie. Podczas tego spotkania wygłosiłam krótkie słowo do uczestników. 5 lipca 2013 r. uczestnicy Szkoły Liderów Polonijnych spotkali się w przedstawicielami Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, której jestem przewodniczącą.
Szkola 2
Szkola 3

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, działacze polonijni oraz aktywne w życiu publicznym swoich krajów osoby polskiego pochodzenia, w wieku 20-40, pochodzący z Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Luksemburga, Grecji, Szwajcarii, Holandii i Islandii. W większości urodzeni w Polsce. Były to osoby działające w organizacjach młodych profesjonalistów, instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, stowarzyszeniach studenckich, organizacjach skupiających wspólnoty polonijne etc.

Szkola 7

Szkoła Liderów Polonijnych jest to dwutygodniowy cykl szkoleniowy złożony z warsztatów, wykładów, spotkań, wizyt studyjnych, dyskusji etc. nakierowany na wzmacnianie aktywnych osób polskiego pochodzenia w zakresie:
a) organizowania społeczności polonijnej i zarządzania organizacjami polonijnymi
b) działalności publicznej w krajach zamieszkania, reprezentowania społeczności polonijnej
c) prowadzenia działań promocji Polski za granicą.

Szkola 1

Może Ci się podobać

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź