Słowo przeglądania

czajka

  • Aktualności

    Ciekawa wizyta w „Czajce”

    Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” została oddana do eksploatacji w 1991 roku jako pierwsza oczyszczalnia w prawobrzeżnej części miasta i stała się jedną z największych oczyszczalni ścieków w Polsce. Pamiętam, gdy jako Radna…